Attentie: Wij werken alleen op afspraak.

Meer informatie bij een spoedgeval »

Betalen

  • Behandelingen en leveringen vinden uitsluitend plaats tegen contante of PIN betaling.
  • Indien gewenst kan een kostenraming voor een behandeling gemaakt worden. Let wel: een kostenraming is GEEN prijsafspraak.
  • In uitzonderlijke gevallen en alleen na overleg voorafgaand aan de behandeling is het mogelijk om een factuur mee te krijgen, indien het om een behandeling van meer dan 250 euro gaat. In dit geval vragen we aan u om in ieder geval de helft meteen af te rekenen en het restbedrag in maximaal 2 gelijke maandelijkse termijnen te voldoen. Ook hebben we een kopie nodig van uw identiteitsbewijs en zult u een overeenkomst moeten tekenen. Omdat dit veel administratieve rompslomp met zich meebrengt, brengen wij hier administratiekosten voor in rekening. Deze bedragen 15,00 euro per factuur. Als betaling uitblijft gaat de rekening naar een incassobureau. Daar worden extra kosten voor in rekening gebracht.
  • Geretourneerde medicijnen en/of aangebroken goederen (bv zakken voer) worden niet vergoed.

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

>> Download HIER de Algemene voorwaarden

Altijd telefonisch bereikbaar via 0499 - 374 205