Volgende inloopspreekuur Vandaag om 13:30 - 14:00

Openingstijden / Inloopspreekuren

Meer informatie bij een spoedgeval »

Vaccinaties

De beste bescherming voor uw huisdier

Goede bescherming

Een goede bescherming van uw dier tegen dodelijke ziektes is natuurlijk van groot belang. Wij zorgen ervoor dat u altijd op tijd een oproep voor de jaarlijkse vaccinatie ontvangt.
Ook verzorgen wij voor u alle benodigde entingen en/of (bloed)onderzoeken die nodig zijn om uw dier mee te kunnen nemen naar het buitenland.
Dieren die naar het buitenland gaan moeten bovendien voorzien zijn van een “Chip” en een Europees dierenpaspoort; dit regelen wij ook voor u.

Vaccineren: zin of onzin?

De meeste honden en katten in Nederland worden ingeënt volgens een vast schema, waarbij na een basis serie entingen (op 6, 9 en 12 weken leeftijd)bij honden, en op 9 en 12 weken bij katten) jaarlijks gevaccineerd wordt tegen een aantal dodelijke ziektes.
Dankzij deze consequent volgehouden entingen zijn ziektes als hondeziekte, parvo en hepatitis bij honden, en katteziekte en niesziekte bij katten vrijwel volledig uitgeroeid.
Nu zijn er toch nogal wat eigenaren die hun dier nooit laten inenten, met als beweegreden de vreemde gedachtenkronkel: “hij mankeert nooit iets, dus waarom zou ik mijn dier laten enten?” Zulke dieren ontspringen vaak jaren lang de dans omdat de meeste mensen in hun omgeving hun dieren wel laten enten, en zodoende de dodelijke virussen geen kans geven; als deze ongevaccineerde dieren echter een keer tegen een hondeziekte- of een katteziektevirus aanlopen, dan is Leiden in last! Meestal betekent dit een hoop dierenartskosten, en als het erg tegenzit: een dode hond of kat…
Een goed uitgevoerde serie basis-entingen, gevolgd door jaarlijkse hervaccinatie leidt tot een vrijwel waterdichte bescherming tegen hondeziekte, parvo, hepatitis en de ziekte van Weil (Leptospirose) bij honden, en niesziekte en katteziekte bij katten. In sommige gebieden kan het zinvol zijn om honden in het voorjaar een keer vaker tegen de ziekte van Weil te laten enten, omdat gebleken is dat in voorjaar en zomer de infectiedruk het grootst is, en omdat met name de vaccinatie tegen de ziekte van Weil bij veel honden niet de volle 12 maanden bescherming biedt.

Steeds meer zieke pups!
De laatste jaren zien we een nieuw fenomeen: de vrij massale import van puppies uit Oost-Europa. Deze dieren arriveren in grote hoeveel-heden via allerlei wegen bij handelaren, vaak voorzien van onduidelijke vaccinatieboekjes, getekend door verzonnen dierenartsen. Ga er maar van uit dat hier niets gevaccineerd is. Hier gaat het alleen maar om geld verdienen. De gevolgen laten zich raden: het afgelopen jaar zagen wij op het spreekuur weer pups met hondeziekte, iets wat jaren niet gebeurd was!

Kennelhoest

Een ander verhaal is het als het gaat om de kennelhoest (kuch). Regelmatig wordt kennelhoest gezien bij dieren die keurig volgens schema zijn geënt;hetzij met de neusspray-methode, hetzij met de injectie-methode. De vaccinatie tegen kennelhoest is een vaccinatie tegen Bordetella bronchiseptica en para-influenza.Dieren die geënt zijn zullen in de regel geen keelontsteking ten gevolge van deze verwekkers krijgen. Echter: keelontsteking kan door veel meer kiemen veroorzaakt worden, vooral als een dier erg veel blaft en hijgt, waardoor de slijmvliezen in de keel en het strottenhoofd uitdrogen en gevoelig worden. De symptomen van keelontsteking zijn ongeacht de verwekker in de regel hetzelfde: een droge harde hoest, gevolgd door kokhalzen, eventueel gecombineerd met slechte eetlust.
Waarom wordt er dan toch zo op aangedrongen om tegen kennelhoest te enten?
Omdat de Bordetella infectie zeer besmettelijk is, en vooral in groepen honden (pension/kennel, hondenclub, show enz.) zeer snel om zich heen kan grijpen.
Daarnaast verloopt een Bordetella-infectie vaak ook veel heftiger dan een keelontsteking door een andere verwekker.

Rabiës

Deze (ook voor mensen dodelijke) virusziekte (ook wel bekend als hondsdolheid) komt in ons land niet voor. Zeer sporadisch wordt er een besmette vleermuis aangetroffen, maar de laatste gevallen bij grotere dieren dateren alweer uit het midden van de tachtiger jaren. Dit betekent niet dat er niets aan de hand is: in de ons omringende landen worden jaarlijks vele duizenden besmette dieren aangetroffen en gedood. Vandaar dat men in deze landen zeer alert is op het vaccineren van honden en katten. Laat daarom uw dier enten tegen rabiës als u naar het buitenland gaat, ook als uw hond alleen maar zo af en toe eens in België komt. Het is bovendien in het buitenland nog verplicht ook, net als het dierenpaspoort en de chip!

Ziekte van Lyme

Sinds enige tijd is er een betrouwbaar vaccin tegen de ziekte van Lyme (borreliose) beschikbaar voor honden. Iedereen heeft wel eens van deze ziekte gehoord. Ook bij mensen komt de ziekte voor, vaak met zeer vervelende en vérstrekkende gevolgen voor de patiënt. De ziekte kan overigens NIET van mens op dier (en omgekeerd) overgebracht worden.
Bij honden die besmet zijn met de Lyme bacterie (Borrelia) zien we als klachten vooral kreupelheid, koorts en sloomheid. In ernstige gevallen kan een ontsteking van de nieren, de hartspier of het zenuwstelsel optreden.
De ziekte van Lyme wordt dus veroorzaakt door een bacterie, die door de beet van een teek wordt overgebracht. Het vaccin zorgt er voor dat de bacteriën direct na besmetting onschadelijk gemaakt worden. Een goede bescherming tegen teken blijft echter wél noodzakelijk, omdat teken ook nog andere ziektes kunnen overbrengen.
De hond heeft, om een goede bescherming op te bouwen, twee vaccinaties nodig met een tussentijd van drie weken. Om goed beschermd te blijven moet het dier één keer per jaar opnieuw gevaccineerd worden. Helaas kan de enting niet samen met andere jaarlijkse vaccinaties gegeven worden.
De beste tijd om te enten is het voorjaar, dus vóór de periode van het jaar dat er veel teken zijn. Hiermee voorkóm je ook dat je hond geënt wordt als hij al besmet is met de Lyme bacterie.

Altijd telefonisch bereikbaar via 0499 - 374 205