Attentie: Wij werken alleen op afspraak.

Meer informatie bij een spoedgeval »

Wel of niet fokken?

Iedereen die een hond heeft, heeft bij de aanschaf een keuze moeten maken tussen een reu of een teef. Factoren die een rol spelen bij deze keuze zijn o.a.: persoonlijke voorkeur, het wel of niet willen fokken, en (vermeende) verschillen in gedrag en karakter tussen reu en teef.
Wie gekozen heeft voor een teefje, krijgt op den duur te maken met de loopsheid van het dier. De meeste teefjes worden voor het eerst loops op een leeftijd tussen 6 en 14 maanden. Gemiddeld duurt de loopsheid zo’n 14 dagen. Juist de laatste dagen, als het vloeien duidelijk minder wordt, zijn de vruchtbare dagen. Oppassen voor ongewenste dekkingen is juist dan nodig!

Prikpil*) of sterilisatie ?

Wie niet van plan is om te fokken met de hond, en wie ook geen zin heeft in het ‘gedoe’ van de loopsheid, kan kiezen uit de prikpil of de sterilisatie als loopsheidpreventie. De prikpil wordt 2 x per jaar gegeven, de sterilisatie is uiteraard een éénmalige ingreep. Voor veel mensen is de keuze niet eenvoudig, omdat men (terecht) nogal wat vragen heeft over de risico’s van beide behandelingen. Daarom staat hieronder alles eens op een rijtje. Voor de goede orde: bij een sterilisatie worden de eier-stokken, en soms de baarmoeder verwijderd. Eigenlijk is het dus beter om te spreken over castratie. Bij een echte sterilisatie blijven de eierstokken zitten. Dit wordt bij honden nooit gedaan.

*) De fabrikant van het enige middel dat geregistreerd is voor injectie tegen loopsheid heeft gemeld dat de productie van dit middel gaat stoppen. In de loop van 2024 zal de prikpil daarom uit ons aanbod verdwijnen.

Voor- en nadelen van sterilisatie

Voordelen:
• De hond wordt niet meer loops.
• Ernstige baarmoederontsteking, zoals die bij teven vaak voorkomt na de loopsheid, is niet meer mogelijk.
• De kans op suikerziekte is zéér klein, in tegenstelling tot niet-gesteriliseerde teefjes.
• De prikpil is niet (meer) nodig.In veel gevallen treedt na sterilisatie een verbetering van de vachtconditie op.

Nadelen: 
• Er is een buikoperatie voor nodig. Via een snede in de buik worden de eierstokken en eventueel de baarmoeder verwijderd. In principe brengt iedere operatie een risico met zich mee, maar de risico’s zijn zeer klein.
• Sommige honden worden dikker na een sterilisatie. Dit is overigens te eenvoudig te voorkomen door de hond wat minder voer te geven.
• De prijs kan voor sommige mensen een bezwaar zijn. Let op: de prikpil kost ook geld (2 x per jaar)!
• Een klein percentage teefjes kan na de operatie urineverlies vertonen. Dit is overigens goed behandelbaar.
• De operatie is nooit meer ongedaan te maken: de hond kan nooit meer jongen.

Voor- en nadelen van de prikpil *)

Voordelen:
• Is een eenvoudige behandeling.
• Op korte termijn goedkoper dan sterilisatie.
• Als men besluit om een nestje te nemen, kan men de hond gewoon weer loops laten worden.
• Is dus vooral geschikt als tijdelijke oplossing!

Nadelen:
• Op latere leeftijd meer kans op kanker van de melkklieren.
• De kans op baarmoederontsteking en/of suikerziekte blijft aanwezig.
• Er wordt nogal eens vergeten de injectie op tijd te laten geven, waardoor men dan alsnog met de problemen van een loopsheid zit !

Al met al zult u zelf moeten beslissen welke methode u kiest. Er is geen eensluidend advies te geven op de vraag of een teef gesteriliseerd moet worden of niet.
Uit gezondheidsoverwegingen moet men bij een jonge teef, waar men niet mee wil fokken, toch sterk aan sterilisatie denken, met name met het oog op de kansen op suikerziekte en melkklier-gezwellen op latere leeftijd .

*) De fabrikant van het enige middel dat geregistreerd is voor injectie tegen loopsheid heeft gemeld dat de productie van dit middel gaat stoppen. In de loop van 2024 zal de prikpil daarom uit ons aanbod verdwijnen.

Laparoscopische sterilisatie

Tegenwoordig is het ook mogelijk om een teef via een kijkoperatie (laparoscopie) te steriliseren.
Via 3 kleine gaatjes van ongeveer 5mm kunnen we met een camera en enkele instrumenten naar binnen in de buik. Via een beeldscherm en de vergroting van de camera heeft de arts een goed beeld om de organen en baarmoeder te kunnen beoordelen. Als alles in orde is worden de eierstokken door middel van elektrocauterisatie verwijderd.

DE VOORDELEN VAN LAPAROSCOPISCHE STERILISATIE:

  • Minder pijn na de operatie omdat er geen grote snede gemaakt hoeft te worden. Ook wordt er niet aan de ophangbanden van de eierstokken getrokken.
  • Kans op wondinfectie is aanzienlijk minder gezien de kleine gaatjes die gemaakt worden
  • Minder kans op nabloeding, dit wordt met de camera meteen gecontroleerd.
  • Sneller herstel en eerder fit, ze zullen eerder gaan eten en mogen een dag na de operatie alweer meer bewegen.
  • Een goed overzicht van alle organen tijdens de operatie.

DE NADELEN VAN LAPAROSCOPISCHE STERILISATIE:

  • Indien er door de dierenarts wordt geconstateerd dat de baarmoeder er niet goed uitziet is het noodzakelijk alsnog op de “klassieke” manier te opereren en de hele baarmoeder te verwijderen
  • De kosten zijn hoger gezien er gebruikt wordt gemaakt van speciale apparatuur.

Enkele veel gestelde vragen

  • Wanneer kan mijn hond beginnen met de prikpil? *)

In principe moet de hond eerst een keer loops geweest zijn, voordat met de injecties begonnen kan worden. De eerste injectie dient ongeveer 3 maanden na de loopsheid gegeven te worden. Voor het laten geven van de prikpil kunt u gewoon op het spreekuur terecht. U ontvangt telkens op tijd per e-mail een herinnering voor de volgende injectie.

*) De fabrikant van het enige middel dat geregistreerd is voor injectie tegen loopsheid heeft gemeld dat de productie van dit middel gaat stoppen. In de loop van 2024 zal de prikpil daarom uit ons aanbod verdwijnen.

  • Wanneer kan mijn hond gesteriliseerd worden?

Vanaf 3 maanden na de eerste loopsheid. Hoe jonger een hond is op het moment van sterilisatie, hoe kleiner de kans op melkkliertumoren en suikerziekte op latere leeftijd. Mocht uw hond al meerdere keren loops geweest zijn, dan kan de operatie het beste 3 maanden na de loopsheid plaatsvinden.

Voor de operatie kunt u telefonisch een afspraak maken. U ontvangt een foldertje met daarin de nodige aanwijzingen voor de operatie. In principe kunt u uw hond op de dag van operatie ‘s morgens brengen en ’s middags weer ophalen.

  • Wordt mijn hond dik na een sterilisatie?

Dat kan wel, maar u kunt zelf het nodige doen om dat te voorkomen! Door de veranderde hormoon-huishouding gaan veel dieren wat efficiënter met de calorieën uit hun voedsel om. Bij een onveranderde hoeveelheid voer houden ze dan energie over om vet op te slaan, en daarom kunnen zulke dieren dan dikker worden. Daarom is het verstandig om na een sterilisatie een rantsoen-vermindering van 10 – 15% door te voeren!

Altijd telefonisch bereikbaar via 0499 - 374 205